• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила користування

Правила користування центральною бібліотекою та бібліотеками-філіями СКЗ Вітовська публічна бібліотека.

1. Загальні положення.

1.1. Правила користування центральними бібліотеками і філіями розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і Типових правил користування бібліотеками в Україні (наказ Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р.) із змінами і доповненнями від 25.05.01 р. (наказ Міністерства культури і мистецтв України № 319).

2. Права користувачів.

2.1. Кожен громадянин Вітовського району незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента (зокрема міжбібліотечного), системи читальних залів, бібліотечних пунктів.

2.1.1. Іноземці й особи без громадянства, які мешкають у Вітовському і Корабельному районах на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися інформацією про склад фондів за допомогою довідково-пошукового апарату; безкоштовно одержувати допомогу консультанта в пошуку і виборі джерел інформації; безкоштовно одержувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотек, окрім документів, придбаних на кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу (далі - МБА); одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку; користуватися іншими видами послуг, зокрема на платній основі; брати участь в роботі бібліотечних рад.

2.3. Користувачі мають право одержати для роботи поза бібліотекою одноразово не більш 5 документів строком до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 15 днів. Одноразове замовлення від користувача в читальних залах обмежується 5 примірниками, а енциклопедії, довідники і література по мистецтву – 3-ма примірниками.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами по проханню користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні і цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право одержати їх (або копії) з інших бібліотек по МБА або внутрішньо системний книгообмін.

2.7. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечної установи, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.8. Користувачі Бібліотек дитячого і юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних і спеціалізованих бібліотеках.

2.9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів.

3.1. Для запису в бібліотеку громадяни пред'являють паспорт або документ, який його замінює, знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати і дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляру. У разі зміни місце проживання, вказаного в паспорті, користувач повинен повідомити про це в бібліотеку в місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їх батьки, установи або особи, під опікою яких знаходяться діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо відноситися до них; при отриманні документів може перевірити їх кількість і наявність пошкоджень і у разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожен документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондовласником, повинен замінити його аналогічним або документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, учбовий заклад або установа, під опікою яких він знаходиться.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється прав відвідувати її на термін 3 місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані в суд відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Користувачі в бібліотеці повинні дотримувати тишу. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати у встановлені строки. У разі порушення строків користування документами платиться пеня за кожен прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

Кiлькiсть переглядiв: 758

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.