• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Програма розвитку бібліотек Жовтневого р-ну

Районна комплексна соціальна програма розвитку бібліотек в Вітовському районі.

Вітовська райдержадміністрація Миколаївської області

Від 24.11.2017. № 227

Про хід виконання районної Комплексної

соціальної Програми

розвитку бібліотек Вітовського району

на період до 2020 року та затвердження заходів Програми на 2020 рік.

Відповідно до статті 2, пункту 6 статті 13, пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; з метою забезпечення розвитку бібліотек Комунальної установи «Вітовська централізована бібліотечна система»:

1.Схвалити Комплексну соціальну Програму розвитку бібліотек Вітовського району Комунальної установи «Вітовська централізована бібліотечна система» району на період до 2020 року (Далі Програма).

2.Рекомендувати сільським та селищним головам забезпечити реалізацію напрямів цієї Програми та прийняти на сесіях сільських і селищних рад відповідні місцеві Програми.

3. Комунальній установі «Вітовська централізована бібліотечна система» (Остафійчук Т.Г.) щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітнім періодом, надавати інформацію до обласної наукової бібліотеки ім..О. Гмирьова про хід виконання завдань і заходів Програми.

4.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Бергер Л.П. ) щорічно за обґрунтованими пропозиціями розпорядника коштів, виходячи з реальних можливостей районного бюджету, передбачати кошти для фінансування районної Комплексної соціальної Програми розвитку бібліотек в Вітовському районі на період до 2020 року та затвердження заходів Програми на 2020 рік.

5.Схвалену цим розпорядженням Програму внести на розгляд та затвердження чергової сесії районної ради.

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Вітовської РДА з соціальних та гуманітарних питань Коновалову Т.П.

Голова Вітовської РДА Демчук О.М.

Схвалено

Вітовська РДА

____ 2020року №

Районну Комплексну соціальну Програму розвитку бібліотек Вітовського

району на період до 2020року та затвердження заходів Програми на 2020рік

Загальна характеристика

Програма розвитку бібліотек у Вітовському районі розроблена з метою вдосконалення діяльності сільських, селищних бібліотек району через впровадження новітніх комп’ютеризованих технологій та сучасних інформаційних послуг для користувачів.

У Вітовському районі нараховується 20 бібліотек системи Міністерства культури та туризму України. Бібліотека на селі – це центри громади та інформації, культури, спілкування, що об’єднують громаду і доступні кожному місцевому жителю. Забезпечення сільських бібліотек новою літературою, новими меблями, комп’ютерами – реальний шлях подолання бар’єру у доступі до інформації, підвищення інформаційної грамотності та розширення можливостей для успішної соціалізації сільського населення.

Комп’ютеризація сільських бібліотек здійснюється не системно, бібліотеки не отримують нової літератури згідно з нормами. Ці питання вирішуються за рахунок незначного фінансування з районного бюджету та переважно завдяки успішній проектній та фандрейзинговій діяльності бібліотек. Більшість проектів, ініційованих бібліотеками та підтриманих міжнародними, національними та регіональними донорами, спрямована на розширення спектру бібліотечних послуг з метою задоволення інформаційних, освітніх та культурних потреб громад, створення комфортних умов для користувачів.

Дана ініціатива має отримати продовження у заходах, що передбачені даною Програмою, у рамках якої планується поетапна комп’ютеризація та підключення до мережі Інтернет з подальшою щорічною оплатою каналу, щонайменше п’яти сільських бібліотек-філій.

Розрахунок кількості комп’ютерів для сільської бібліотеки здійснювався із розрахунку кількості користувачів бібліотеки до 600 чоловік – 1одиниця, до 900- 2 одиниці, більше 900 – 3 одиниці.

Поповнення бібліотечних фондів з урахування 3тис.грн. на одну бібліотеку, яка обслуговує 600 користувачів, 5тис.грн - 900 користувачів. Періодичних видань -20 назв в бібліотеки, де 600 користувачів, де 900користувачів - 30 назв.

Програма передбачає поетапну реалізацію поставлених завдань із врахуванням збалансованих підходів до фінансування. При формуванні бюджету на 2019-2020 роки необхідно врахувати та затвердити кошти для впровадження у діяльність Програми. Орієнтована потреба у придбанні комп’ютерної техніки (1 комп’ютер, підключення до Інтернету, одиниця копіювально-розмножувальної техніки на 1 сільську бібліотеку-філію)становить 17 тис.грн.

Мета і основні завдання

Програма визначає стратегію і практичні заходи щодо розв’язання питання комп’ютеризації сільських бібліотек та їх подальшого розвитку, як сучасних інформаційних центрів на селі. Забезпечення користувачів новою літературою та періодичними виданнями.

Мета - комплектування сільських бібліотек-філій та запровадження сучасних інформаційних послуг для сільської громади.

Основні завдання

- Забезпечення сільських бібліотек-філій комп’ютерами та копіювально-розмножувальною технікою.

- Підключення у сільських бібліотеках безкоштовного доступу до Всесвітньої мережі Інтернету для населення.

- Розширення інформаційно-ресурсної бази бібліотеки документами на електронних носіях інформації та забезпечення доступу до електронних ресурсів.

- Поповнення фондів новою українською літературою та сучасними періодичними виданнями.

- Запровадження новітніх технологій, послуг з е-урядування в обслуговуванні користувачів.

- Оновлення інтер’єру бібліотеки (новими меблями та бібліотечним обладнанням).

- Видання книг по історії Вітовського району, його сіл і селищ.

Очікувані результати

1. Забезпечити реалізацію права кожного жителя на доступ до інформації на основі принципів інтелектуальної та інформаційної свободи.

2. Надати доступ до новітніх технологій отримання інформації.

3. Навчити жителів населених пунктів роботі з комп’ютерною технікою та сервісами мережі Інтернет, запровадити послуги з е-урядування в сільських бібліотеках.

4. Забезпечити представлення сільських бібліотек в мережі Інтернет через створення Веб-сторінок та блогів.

5. Створити спеціальні умови для обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями.

6. Розширити спектр бібліотечних форм і методів роботи.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік та інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством.

Організація та контроль виконання

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється Комунальною установою «Вітовська централізована бібліотечна система» щодо підготовки та проведення загально-районних заходів, опитування громад, вивчення думки жителів населених пунктів.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система» інформує постійну комісію районної ради з питань гуманітарної політики, освіти, молоді, духовності та спорту.

І. Перелік напрямів розвитку бібліотек Вітовського району

на 2020 рік

1.Збереження та розвиток існуючої мережі, відкриття нових бібліотечних закладів:

1.1.Здійснення заходів щодо забезпечення власними приміщеннями центральних районних бібліотек для дітей та дорослих.

Приведення плану приміщень бібліотек району у відповідність із санітарними та протипожежними нормами.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

сектор культури і туризму РДА

Протягом 2020 року.

1.2.Здійснити заходи щодо відкриття бібліотечних установ в с. Харчатівка, с. Миколаївське.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

2. Реконструкція, капітальні і поточні ремонти існуючих приміщень:

2.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкції, капітальні і поточні ремонти, ремонтно-реставраційні роботи, облаштування доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями, налагодження систем електромережі, ремонту існуючих та монтаж нових мереж теплопостачання, а саме:

- Лиманівська б\ф

- Первомайська б\ф

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

3.Комп’ютеризація сільських бібліотек-філій:

3.1.Продовжувати роботу щодо забезпечення комп’ютерною технікою з ліцензійним програмним забезпеченням, підключенням Інтернет-зв’язку, оплати каналу 3G Інтернет та IP – адреса:

М-Погорілівської б\ф

Грейгівської б\ф

Лиманівської б\ф

М-Ларинської б\ф

Капустянської б\ф

Благодатненської б\ф

Новоселівської б\ф

Партизанської б\ф

Коларівської б/ф

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

3.2.Придбання копіювально-розмножувальної, проектної, відео, аудіо- техніки (принтери, сканери, ксерокси, проектори, екрани та ін.)

Грейгівської б\ф

Грейгівської б\ф

М-Ларинської б\ф

Капустянської б\ф

Благодатненської б\ф

Новоселівської б\ф

Копустянської б/ф

Партизанської б\ф

Коларівська б/ф

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

4. Організація мобільного обслуговування населення Вітовського району бібліотечними послугами:

4.1. Придбання мобільного автотранспорту – бібліомобіль з Інтернет послугами, новою літературою, періодичними виданнями. Для обслуговування малокомплектних населених пунктів.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

5. Придбання електронних книг для більш зручного обслуговування населення Вітовського району.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

6. Надання вільного доступу до знань та інформації громадянам з вадами зору в Вітовському районі, їх інтеграції в культурний простір громади:

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

6.1 Придбання спеціалізованої комп’ютерної техніки, обладнаної спеціальною програмою для незрячих та слабозорих людей – JAWS, яка озвучує інформацію з екрана. А також поповнити медіа-фонд сучасними аудіо книгами:

Грейгівська б\ф

Мішківська б\ф

М-Погорілівська б\ф

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

6.2 Придбання ліцензійного програмного забезпечення.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

6.3 Створення Веб-сайтів в сільських бібліотеках-філіях: Первомайській, Мішківській, М-Погорілівській, Галицинівській, Новомиколаївській, Каравелівській бібліотеках - філіях

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

ІІ. Забезпечити функціонування бібліотечних закладів

2. Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення:

2.1. Створення інтернет-центрів та електронних читальних залів в Центральній районній бібліотеці та в бібліотеках-філіях: М-Погорілівській, Мішківській, Грейгівській, Лиманівській, Українківській.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

2.2. Забезпечення бібліотек централізованої бібліотечної системи вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією, а також на електронних носіях.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

2.3. Забезпечити бібліотеки централізованої системи періодичними виданнями

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

2.4. Забезпечити збереження та збільшення користувачів в бібліотеках району, звертати особливу увагу на підростаюче покоління

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року.

2.5. Забезпечити роботу клубів за інтересами в сільських бібліотеках-філіях в зручний час для користувачів

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

ІІІ. Забезпечити розвиток творчого потенціалу та культурного простору в бібліотечних закладах району

3.1. Підвищення ролі бібліотечних закладів серед населення району, пропаганда та популяризація кращих творів зарубіжної та вітчизняної книжкової продукції.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

3.2.Проведення загальносистемних масових заходів (фестивалів, форумів, читацьких конференцій, конкурсів).

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

3.3.Звітувати двічі на рік перед населенням.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020року

3.4.Відзначення державних свят, ювілеїв видатних осіб в історії України та пам’ятних дат Вітовщини, Миколаївського регіону.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

3.5.Підготовка та організація проведення відзначення ювілеїв бібліотек

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

ІV. Розвиток книгорозповсюдження

4.1.Сприяти збереженню існуючої мережі книгорозповсюдження, поліпшенню забезпечення населення вітчизняною книжковою продукцією.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

4.2.Сприяти поповненню бібліотечних фондів Комунальної установи «Вітовська централізована бібліотечна система» вітчизняною книжковою продукцією, зокрема книгами місцевих авторів.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

4.3.Створити дієву систему постійного інформування бібліотечних закладів щодо книжкової продукції, виданої у місцевих видавництвах.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сектор культури і туризму РДА

Протягом 2020 року

4.4.Проводити постійний моніторинг читацького попиту в бібліотеках району та соціальні дослідження з метою визначення рівня доступності української книжкової продукції та її популярності серед читачів.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Протягом 2020 року

V. Популяризація української книги

5.1.Організувати у бібліотеках читацькі конференції, книжкові та ілюстровані експозиції, презентації нових книг, літературні вечори, зустрічі з поетами і письменниками, тематичні виставки з метою популяризації книг вітчизняних авторів.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

5.2.Збір матеріалу та видання книг, альманахів (Історія Вітовщини, сіл і селищ).

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

5.3. Проводити яскраві масові заходи щодо залучення мешканців сіл і селищ Вітовського району до читання (дні книги, фестивалі книги і читання, тематичні акції, конкурси, дні відкритих дверей).

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

5.4.Забезпечити розробку і реалізацію тематичних проектів, цільових бібліотечних програм з питань популяризації дитячої книги, підтримки і розвитку читання, «Обласної програми підтримки книги і читання «Діти Миколаївщини читають»

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сектор культури і туризму РДА

Протягом 2020року

5.5.Забезпечити участь в проведенні щорічної виставки книг місцевих видавців в обласному конкурсі «Краща миколаївська книга, твори місцевих авторів».

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

5.6.Приймати участь в пересувних адресних книжкових виставках «Книги Миколаївщини».

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

5.7.Забезпечити проведення щорічного районного свята дитячої книги.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення бібліотечних закладів

1. Поновлення інтер’єру сільських бібліотек-філій, придбання меблів (столи, стільці, стелажі, кафедри, журнальні столи, книжкові вітрини, шафи для книг).

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

2. Проведення поточних ремонтів: заміна вікон, дверей, встановлення гратів (Лиманівська, Прибузька, Українківська, Мішківська б/ф).

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

3. Ремонт і монтаж системи опалення: Полігонівська, Українківська, Котляревська , Капустинська, Партизанська б/ф.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

VП. Забезпечення організаційних умов, соціальних гарантій для бібліотечних працівників, підтримка молодих спеціалістів.

7.1. Забезпечити можливості безперервної освіти та самоосвіти, створення умов для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Вітовської централізованої бібліотечної системи.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сектор культури і туризму РДА,

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

7.2. Участь фахівців бібліотечної галузі у міжнародних, всеукраїнських, районних, міжобласних та обласних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, круглих столах, презентаціях, виставках тощо.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сектор культури і туризму РДА,

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

7.3. Забезпечити підвищення кваліфікації бібліотечних працівників району на базі обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сектор культури і туризму РДА,

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

7.4. Щороку виділяти кошти на відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Сільські та селищні ради (за узгодженням)

Протягом 2020 року

7.5. Забезпечити висвітлення заходів, пов’язаних з реалізацією Програми розвитку бібліотек Вітовського району на 2020 рік у засобах масової інформації.

Комунальна установа «Вітовська централізована бібліотечна система»

Редакція районної газети

«Вісник Жовтневщини»

(за узгодженням)

Протягом 2020 року

Кiлькiсть переглядiв: 1846

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.